Bild från RUC-rådet 2017
Konferens

RUC-råd 1 mars 2018

RUC-råden är en regional mötesplats för huvudmännens utvecklingsledare. På RUC-rådet den 1 mars deltog cirka 35 personer. Enligt önskemål från höstens RUC-råd var huvudinnehållet digitalisering i skolan.

Med hänvisning till dagens innehåll välkomnades denna gång även en IT-samordnare, IKT-pedagog (eller motsvarande) tillsammans med utvecklingsledare.

På förmiddagen medverkade Katrin Lindwall, Karl Johan Rosqvist och Marcelo Milrad från Institutionen för datavetenskap och medieteknik. Deltagarna fick information om pågående forskning, utbud av kurser och olika insatser som finns tillgängliga för yrkesverksamma lärare. Presentationen avslutades med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Bland annat framkom ett stort intresse för fortbildning i en takt som är hanterbar för verksamma lärare.

Efter lunch fick deltagarna lyssna till IKT-pedagogen Jörgen Florheden från Kalmarsunds gymnasieförbund. Jörgen delade med sig av praktiska erfarenheter från att försöka få hela verksamheten att ta del av den digitala utvecklingen. Deltagarna var exempelvis mycket nyfikna på Jörgens positiva erfarenheter av att involvera eleverna i utvecklingsarbetet.

Nästa RUC-råd äger rum den 14 maj i Kosta. Huvudtema för dagen blir elevhälsa.

Jörgen Florheden, Kalmarsunds gymnasieförbund
Jörgen Florheden, Kalmarsunds gymnasieförbund. RUC