barn som programmerar
Workshop

Second International Workshop on Computational Thinking and Coding Skills in Schools

En internationell workshop om datalogiskt tänkande och kodningsfärdigheter i skolor.

Workshopens mål och innehåll

Vår första workshop 2017 blev en succé som vi utvecklar vidare genom att arrangera en uppföljande workshop i år.

Programmering handlar inte bara om att skriva kod. Det handlar också om kreativ problemlösning, logiskt tänkande och strukturerade arbetsmetoder. Vi ser programmering som en teknik, ett medium för att uttrycka sig själv och en ingång till att utveckla nya sätt att tänka.

I synnerhet betraktar vi programmering som en del av en bredare tankeprocess som kallas Computational Thinking (CT; "datalogiskt tänkande"). CT inbegriper bland annat logiskt resonerande genom vilket problem identifieras och löses liksom artefakter, procedurer och system vi möter dagligen i vårt vardag. Utvecklingen av elevers datalogiska tänkande genom programmering tros locka eleverna att utveckla olika tankefärdigheter, stimulera deras nyfikenhet och förmåga att upptäcka, skapa och uppfinna, samt få dem att förstå vad teknik har att erbjuda för oss och för samhället.

Utbildningssystem i många länder står inför många utmaningar relaterade till ovanstående problem. En speciell utmaning som vi vill tackla i år är den som har att göra med lärares kompetenser och färdigheter vad gäller programmering. Centrala frågor som ställs kan formuleras enligt följande:

  • Vilka kunskaper och färdigheter bör lärare skaffa sig för att kunna arbeta med och introducera olika aspekter av Computational Thinking i deras vardagliga aktiviteter i klassrummen?
  • Hur ska undervisningsmoduler utformas så att de kan stötta lärare i att planera, genomföra och utvärdera rollen som programmeringsaktiviteter spelar för att förbättra teknikundervisningen i gymnasiet?

Forskare och lärare

För att samla insikter och perspektiv från internationella forskare och yrkesverksamma om hur man främjar utvecklingen av datalogiskt tänkande organiserar vi denna workshop.

Detta evenemang samlar forskare och lärare från Sverige, Tyskland, Grekland och Israel som arbetar med ämnen som är relaterade till Computational Thinking and Coding Skills in Schools (datalogiskt tänkande och kodningsfärdigheter i skolor). Målet med workshopen är att utbyta erfarenheter och få ny, praktisk kunskap om hur man kan arbeta med programmering och kodning i klassrummet.

I fokus på workshopen i år kommer att vara praktiska aktiviteter med särskild inriktning på programmering i Python, simuleringar och Microbits och andra mikrokontroller som kan användas i klassrummet. Två parallella praktiska sessioner före lunch och två parallella sessioner på eftermiddagen kommer att äga rum, utifrån olika praktiska och teoretiska aspekter av att arbeta med programmering i skolan. Mer detaljer finns i programmet nedan. Vi förväntar oss 35-45 deltagare, inklusive lärare och forskare.

Workshopen är kostnadsfri. Den genomförs med stöd från Linnéuniversitetet, Mot nya höjder, nätverken RUC IT och Linné mot nya höjder, Videum och Region Kronoberg.

Videum Konferens, hus Charlie, Framtidsvägen 14, Växjö Marcelo Milrad Lägg till i din kalender