Responsive header image
Workshop

Styleeditering i EndNote X9

Extrainsatt handledning i styleeditering i EndNote X9. Hur man kan ändra i de stilar som följer med programvaran så att önskat utseende på referenserna i Word-manus uppnås.

Arrangemanget är öppet för alla anställda vid Linnéuniversitetet och kräver ingen föranmälan. 

Välkommen!

Följ Medarbetargruppen EndNote Forum för att ta del av nyheter och tips kring EndNote.

Universitetsbiblioteket: UB3009, Växjö, plan 3 Lägg till i din kalender