barn sitter i träd och läser

Transspråkande – translanguaging. Flerspråkighet som resurs i klassrummet

Föredraget handlar om forskning som visar hur flerspråkiga elevers resurser kan vara en tillgång för både deras egen och andra elevers lärande i undervisningen.

Obs! Vi tvingas tyvärr att ställa in denna föreläsning på grund av sjukdom.

Föreläsare är Gudrun Svensson från institutionen för svenska språket på Linnéuniversitetet. Förutom bakomliggande forskning visas praktiknära exempel från svenska klassrum med tillämpning av transspråkande.

Om seminarieserien

Centrum för kultursociologis seminarieserie Skolan i det mångkulturella samhället presenterar aktuell forskning kring mångkulturella skolmiljöer och interkulturella perspektiv på undervisning. Seminariet välkomnar forskare, lärarutbildare och yrkesverksamma lärare som intresserar sig för dessa frågor.

Inställd Åsa Trulsson Lägg till i din kalender