hus

Tvärvetenskapliga samarbeten inom  utbildningar med fokus på integration och mångfaldsfrågor

Plattform Migration vid Linnéuniversitetet bjuder in program- och kursansvariga – eller de som bara är intresserad eav frågorna – till en inspirationsförmiddag den 27 november.

Det finns ett mervärde i att förbereda och stärka kontakterna mellan olika studentgrupper som många gånger kommer att samarbeta och vara beroende av varandras yrkesroller i arbetslivet efter studierna. Inte minst gäller detta olika professioner som jobbar med integration och mångfaldsfrågor. Därför bjuder vi in program- och kursansvariga eller bara intresserad av frågorna till en inspirationsförmiddag för att höra tankar och idéer, bjuda på några inspirerande exempel, och tillsammans med några utvalda externa aktörer fokusera på en dialog kring följande frågeställning: Hur kan vi utveckla transprofessionella samarbeten och nätverk mellan våra utbildningar och samtidigt fördjupa samverkan med externa aktörer inom integrationsområdet?

  • Dag: Tisdag 27 november, kl. 9-12
  • Plats Växjö: Lammhultsrummet, Hus F
  • Plats Kalmar: Redet, Hus Falken.
Växjö: Lammhultsrummet, Hus F; Kalmar: Redet, Hus Falken Per Strömblad Lägg till i din kalender