Entreprenörskap
- Heldag

Women Entrepreneurship Week 2018

Som enda universitet i Sverige deltar Linnéuniversitetet i Women Entrepreneurship Week 2018, som pågår 13–20 oktober. Kunskapsplattformen Entrepreneurship and Social Change på Ekonomihögskolan är arrangör för Linnéuniversitetets räkning.

Runt om i världen genomförs många event med anledning av Women Entrepreneurship Week. Om du vill bekanta dig med den internationella delen av "the WEW movement", se: https://www.montclair.edu/entrepreneur/womens-entrepreneurship-week/

Women Entrepreneurship Week

Delta i följande tre öppna event på Linnéuniversitetet

Torsdag 18 oktober

Kl 10:00-11:00: Forskningsseminarium, Girlhood as visual entrepreneurship practices, av och med Viktorija Kalonaityte & Anna Alexandersson.
Plats: K3077 (Växjö)/Ny300 (Kalmar). Salarna i såväl Växjö som Kalmar är ganska små, så kom i tid för att försäkra dig om en plats.
Seminariet genomförs på engelska.

Fredag 19 oktober

Kl 08.15–09.00: Föreläsning, The gendering of entrepreneurship context, av Malin Tillmar.
Plats: K1081 (Växjö). Salen har utrymme för 60 personer.
Föreläsningen genomförs på engelska.

Fredag 19 oktober

Kl 12.00–13.00: Lunch chat – ett samtal om Kvinnligt entreprenörskap i öppet format mellan Sofi Poulsen, Catharina Värendh Boson, Isabell Ternemo, Malin Tillmar & publiken.
Plats: Den öppna ytan (”Glasgallerian”) mellan sal Weber i K-huset och ingång 4 (Växjö)
Ett samtal på svenska i öppet format mellan panelisterna och publiken. Ingen föranmälan behövs och du kan sitta in och lämna eventet som du själv önskar. Ta gärna med lunchen till våra stå-bord och delta i chat och mingel!

Panel

Sofi Poulsen, fantasyförfattare & ägare av Sofi Poulsen Förlag
Catharina Värendh Boson, VD, Almi Kronoberg
Isabell Ternemo, affärsutvecklare, Drivhuset, Linnéuniversitetet
Malin Tillmar, professor i entreprenörskap, Linnéuniversitetet

Moderator

Hans Lundberg, universitetslektor i entreprenörskap, Linnéuniversitetet

Kontakt ang Women Entrepreneurship Week

Vid frågor, kontakta Hans Lundberg (hans.lundberg@lnu.se, 0709–994423).

Välkommen!

- Heldag Hans Lundberg Lägg till i din kalender