solpaneler

Workshop om: Starkare samarbeten mellan energi- och elnätsaktörer och forskare vid Linnéuniversitetet

Bakgrunden till denna workshop är att flera av våra forskare inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) har visat intresse för att bygga upp ett starkare samarbete med aktörer inom energi, el och kraftnät för kommande forskning. Vi ser detta som ett första tillfälle att bjuda in dig till oss, för att presentera några av våra forskningsintressen och diskutera potentiella samarbeten. Nästa steg kan vara en liknande workshop där du får presentera dina idéer och ditt intresse för samarbete.

Forskarnas intressen varierar, från att undersöka schemaläggning och cybersäkerhetsfrågor i kraftdistributionsnätverk till smart byggande och smarta hemenergisystem. Våra forskare har kompetens inom design av högpresterande schemaläggningstekniker för smarta byggnads- och hushållsenergisystem som riktar sig mot lägre elräkningar och balanserad energianvändning, såväl som inom att utforma avancerade analystekniker för big data för hantering av smarta mätare (och andra enheter) när det gäller mätarutbyte, övervakning av mätare på nätet, analys av anomali och felprognoser. Vi har också forskare intresserade av hållbarhetsfrågor: energibesparing, övergång till förnybara källor etc. Vissa forskare har fokus på dig som leverantör, medan andra är mer fokuserade på dina kunder och deras beteenden.

Workshopen kommer att hållas på engelska.

Preliminär dagordning

09.00–09.15 Presentationsrunda och bakgrund till workshopen

09.15–09.55 Presentation av forskarnas intresseområden, inklusive några minuter för frågor

  • Welf Löwe, professor i datavetenskap, och Mauro Caporuscio, docent i datavetenskap
  • Shiyan Hu, professor i datavetenskap

09.55–10.10 Kaffe

10.10–10.50 Presentation av forskarnas intresseområden, inklusive några minuter för frågor

  • Giangiacomo Bravo, professor i sociologi
  • Andreas Kerren, professor i datavetenskap

10.50–12.00 Samtal med företagen om möjlig samverkan

12.00–13.00 Lunch för de som vill stanna kvar

Vi hoppas att du vill vara med och ber dig kontakta Diana Unander Nordle på diana.unandernordle@lnu.se för att bekräfta ditt deltagande.

Sal B2018, hus B, Växjö Diana Unander Lägg till i din kalender