exkursion med FRAS på Tagels gård

Varierat skogsbruk – hur påverkar olika skötselstrategier framtidens träprodukter?

Välkommen till en workshop med temat skogsskötsel och virkeskvalitet tisdag 13 november kl 09:00-15:00 på Linnéuniversitetet i Växjö! Workshopen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och Linnéuniversitetet inom ramen för temaforskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS).

Syftet med sammankomsten är att presentera och diskutera kunskap inom workshopens tema, samt presentera exempel på nya projekt och vad som är på gång. Inbjudan riktar sig till både forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan doktorander, forskare, skogsindustrin och dess intressenter.

Under workshopen kommer vi att presentera och diskutera framtida träprodukter, möjligheten att öka värdet hos trämaterialet, hur olika skogsskötselstrategier och skogsproduktionen påverkar virkets egenskaper, samt klimatförändringar, virkeskvalitet och förädling. Vi kommer även att visa instrument för mätning av virkesegenskaper/kvalitet. Vissa moment kommer att genomföras på engelska.

Anmälan

Sista anmälningsdag tisdag 6 november. Max antal deltagare är 60 personer. Workshopen kostar 250 kr. I avgiften ingår lunch, fika och presentationer.

Anmäl dig via denna länk: http://axacoair.se/go?UId6rjxL

Linnéuniversitetet, Växjö Erika Olofsson Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender