112 - dagen

Nöden har ingen lag. Däremot en egen dag.

Välkomna till 112-dagen och öppet hus hos SOS Alarm i Växjö.
Här får Ni träffa SOS alarm, Region Kronoberg (Ambulansen), Värends Räddningstjänst, Tullverket, Missing People Kronoberg, Polisen, Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, CISA -Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård.

Under eftermiddagen kommer det att hållas kortare information om de olika partners, visa fordon, film, ordna en tipspromenad och bjuda på fika.

Program kommer närmare evenemangsdatumet!

Lite fakta om 112-dagen.
Varje år den 11 februari (11/2) uppmärksammas 112-dagen i hela Europa. Syftet är att öka kunskapen kring nödnumret 112 och informera om att det fungerar i hela Europa.

Informationen om 112 är viktig för att öka kunskap om hur nödnumret fungerar och hur vi alla kan hjälpas åt att öka tryggheten. SOS Alarm arbetar kontinuerligt med att informera om nödnumret 112 och på 112-dagen koncentreras informationsinsatsen.

Fagrabäcksvägen 5-7 Carina Elmqvist Lägg till i din kalender