Peter Asteberg

Världsunikt vattenverk på Öland

Välkommen till en öppen föreläsning på Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Peter Asteberg, projektledare infrastruktur, & Tobias Petersson, driftingenjör, Mörbylånga kommun

Under vintern 2015–2016 kom det extremt lite nederbörd i sydöstra Sverige. Mörbylånga kommun drabbades av historiskt låga nivåer i sina grundvattentäkter, vilket ledde till akuta problem med vattenförsörjningen.

För att minska sårbarheten under torra år bygger kommunen just nu ett världsunikt vattenverk, där bräckt vatten och industriellt processvatten renas till dricksvatten. Kommunens representanter berättar om genomförandet av projektet, om den valda processen och om de internationella trenderna när det gäller återanvändning av avloppsvatten.

Ingen föranmälan krävs. Fri entré.

Se hela föreläsningsserien.

Hus Magna, sal Ma135 (aulan), Landgången 4, Kalmar Jonas Hagström Lägg till i din kalender