Richard Robertsson

Varför är vetting så viktigt?

Välkommen till en öppen föreläsning på Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Richard Robertsson, vettinginspektör, Preem

Vetting är oljebolagens egen granskning av tankfartyg. Men varför är det så viktigt och hur arbetar en vettinginspektör?

Det berättar Richard Robertsson, som tog sjökaptensexamen i Kalmar 1997 och sedan 2011 är anställd som Preems ende vettinginspektör i Sverige. Han ansvarar för transporterna till raffinaderierna i både Göteborg och Brofjorden. Du får även följa Richards karriär från Sjöfartshögskolan till tanksjöfart och vidare som vettinginspektör.

Ingen föranmälan krävs. Fri entré.

Se hela föreläsningsserien.

Hus Magna, sal Ma135 (aulan), Landgången 4, Kalmar Jonas Hagström Lägg till i din kalender