Frida Åberg

Vrak – en fara för miljön

Välkommen till en öppen föreläsning på Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Frida Åberg, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

Längs Sveriges kuster ligger hundratals fartygsvrak som innehåller miljöfarliga ämnen. När dessa läcker ut till omgivningen riskerar det att skada växter, djur och människor. Detta inträffade 2018, då vraket efter fartyget Finnbirch plötsligt började läcka olja utanför Öland.

Frida Åberg, som leder Sveriges arbete med miljöfarliga vrak, berättar om undersökningstekniker, riskbedömningar och erfarenheter från bärgningsoperationer.

Ingen föranmälan krävs. Fri entré.

Se hela föreläsningsserien.

Hus Magna, sal Ma135 (aulan), Landgången 4, Kalmar Jonas Hagström Lägg till i din kalender