CMAR

Öppen forskardag – på temat utmaningar och möjligheter med att leda och styra verksamheter

Dagen är öppen för intresserad allmänhet och kollegor som vill ta del av aktuell forskning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Forskargruppen Centre for Management Accounting Research (CMAR)Linnéuniversitetet i samarbete med Länsstyrelsen i Kronoberg och Länsstyrelsen i Kalmar inbjuder till forskardag.

Vi ser fram emot att diskutera styrningsfrågor med dig den 18 september 2019 kl 13:00-17:00!

Program

13.00 Inledning 
Ingrid Burman hälsar alla välkomna och Maria Mårtensson berättar kort om dagens upplägg 

Att styra och leda ett län – möjligheter och utmaningar
Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län och Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar län

Vad kommer efter New Public Management? Alternativa idéer för den offentliga sektorn
Elin Funck, docent, Linnéuniversitetet

14.30 Kaffepaus

15.00 Samverkan – exempel från ett pågående forskningsprojekt
Elin Esperi Hallgren, doktorand, Linnéuniversitetet

Strategi och styrning i en organisation med 44.000 medarbetare
Maria Mårtensson, professor och Pia Nylinder, ek.dr. båda Linnéuniversitetet

Innovation för värdeskapande i offentliga upphandlingar – hot och möjligheter
Jan Alpenberg, ek.dr., Linnéuniversitetet

16.00 Avslutande reflektioner
Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet avrundar eftermiddagen med några reflektioner. 

16.30 Mingel och eftersnack

Anmälan

Länk till anmälningsformulär. Anmäl dig senast den 11 september. Forskardagen är kostnadfri.

Välkommen!

Länsstyrelsen i Kronoberg, Residenset, Stortorget, Växjö Maria Mårtensson Hansson Lägg till i din kalender