3rd translanguaging conference
- Heldag
Konferens

Transspråkande hos individen, i skolan och i samhället

Välkomna till den tredje svenska konferensen om translanguaging på Linnéuniversitetet i Växjö!

 

Avslutad konferens!

Syftet med denna konferens är att vara en mötesplats för forskning om transspråkande utifrån såväl internationell som nationell kontext. Under konferensen kommer frågor som rör mångfald i skola och samhälle, flerspråkighet, litteracitets- och kunskapsutveckling samt migration och globalisering att belysas.

Temat för konferensen, Transspråkande hos individen, i skolan och i samhället, har ett brett spektrum och omfattar perspektiv på transspråkande såväl utifrån den enskilda individen som pedagogiska spörsmål och mer övergripande samhällsfrågor.

Konferensen vänder sig till forskare, forskarstuderande, lärarutbildare, lärare och andra med intresse för frågor om kunskapsutveckling och flerspråkighet inom olika områden.

För fortlöpande information om t ex programinnehåll och hur man anmäler sig och om praktikaliteter kring resor, övernattning etc, se konferensens engelska webbplats.

- Heldag Linnéuniversitetet, campus Växjö TL2019@lnu.se Lägg till i din kalender