Agenda 2030, figur med 17 globala mål

Resultatet av Agenda 2030-delegationens arbete

Välkommen till en öppen föreläsning med Katarina Sundberg från Regeringskansliet, som har varit huvudsekreterare i Agenda 2030-delegationen. Under föreläsningen kommer en dragning att ges av resultatet av det arbete som gjorts av Agenda 2030-delegationen.

Föreläsningen arrangeras av nätverket Sustainable Småland i samarbete med Linnéuniversitetet och är öppen för alla – forskare, studenter och andra intressenter och intresserade.

Den 25 september 2015 antog FNs generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de globala målen.

Sal M1083 (Södrasalen), hus M, Växjö Jörgen Forss Lägg till i din kalender