Alumner

Alumndag Programmet för Pedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård

Välkommen till Alumndag under temat: Yrkeskarriär, utmaningar och möjligheter inom det socialpedagogiska arbetsfältet.

Dagens arbetsliv och organisationer präglas av en allt större komplexitet. Verksamhetsmålen är fler och ibland motsägelsefulla. I en föränderlig värld ska professionella yrkesutövare hantera utmaningar och förändringar utan att ge avkall på professionella värden.

Hur har du handskats med de utmaningar du mött och hur har din yrkeskarriär gestaltat sig efter utbildningen? Vilka strategier är verkningsfulla för att kunna bidra till förändringar och verksamhetsutveckling? Hur har du kunnat använda din utbildning och vilka steg har du tagit för att utvecklas i din yrkesroll?
Vi hoppas du ska finna det intressant att delta i en Alumndag som fokuserar på ovanstående tema och där du får möjligheter att dela erfarenheter och skapa kontakter med andra alumner.

Program

09.00 Kaffe och smörgås

09.30-10.00 Presentation av nuvarande utbildningsprogram
Socialpedagogik som tema i utbildningen
Information om studier på avancerad nivå

10.15-12.00 Att hantera utmaningar och skapa förändring Katarina Ellborg, adjunkt och doktorand i entreprenörskap, föreläser om hur ett entreprenöriellt förhållningssätt kan utveckla synen på det egna yrkesutövandet och hur kunskap kan sättas i arbete för att möta en föränderlig omvärld.

Workshop med nätverkande

12.00-13.00 Lunch

13.00- 14.30 Vad hände efter utbildningen?
Alumner berättar om sin yrkeskarriär, utmaningar och möjligheter inom det socialpedagogiska fältet.

14.30- 15.00 Kaffe och kaka

15.00- 16.00 Paneldiskussion och avslutning
Hur kan jag som professionell yrkesutövare medverka till kvalitetsförbättringar och utveckling på min arbetsplats? Vilka hinder och möjligheter kan finnas?

Vi bjuder på fika. När det gäller lunch sker det på egen hand. Det finns det flera olika matställen på universitetet. Hitta på campus

Inbjudan har gått ut till 572 personer som tagit ut sin examen under åren 1997 - 2018, men även personer som gått programmet men ej tagit ut en examen är välkomna.

Anmäl dig här senast den 27 mars.

Wiksell, Linnéuniversitetet Växjö Maria Alm Lägg till i din kalender