Studenter

Nätverksträff: Speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling

Vi välkomnar denna gång dig som som har läst till speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling vid Linnéuniversitet eller Växjö universitet till oss, denna gång i Wicksell.

13.00  Inledning

13.10-15.00  Förstå och arbeta med språkstörning - Forskning och   teori, samt praktiskt om "hur" man kan kartlägga och   arbeta med elever med språkstörning.  Anna Eva Hallin

15.00-15.30  Vi bjuder på fika! Diskussion kring föreläsningen.

15.30-16.30  Aktuell forskning relaterat till språk-, skriv- och   läsutveckling vid Linnéuniversitetet

Anna Eva Hallin är logopeden och forskaren, som bl. a. driver en forskningsblogg: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen. Hon har specialiserat sig på språk-, läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar.

Dagen riktar sig till i första hand speciallärare i språk-, skriv- och läsutveckling. Även tidigare medlemmar i Läsutveckling Kronoberg välkomnas.

Träffen är stängd för anmälan