Robot

Alumnträff Tekniska museet, Stockholm

Linneuniversitetet kommer till dig!

Jag vill gärna träffa dig som är Alumn från någon av Linnéuniversitets båda studieorter Kalmar och Växjö.

Jag vill möta dig för att ta del av dina erfarenheter och råd för att Linnéuniversitet skall bli ett ännu bättre lärosäte för framtidens goda människor, där nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet fortsatt är viktiga ledord för hur vi gemensamt möter de stora samhällsutmaningarna.
Varmt välkommen den 27 november från kl 16.00 Tekniska museet., Stockholm
Tillsammans når vi längre!

Med vänlig hälsning
Peter Aronsson, rektor

Program:

Kl 16:00 slår dörrarna upp till Tekniska museet. Ni har fritt inträde och kan själva gå runt bland utställningarna.

Kl 17:00 Samling vid huvudentrén för gemensam gudining av utställningen Robots.

Efter guidningen har vi gemensamt mingel i Mattelabbet och LNU bjuder på tilltugg.

Under minglet finns också möjlighet att på egenhand gå runt på museets olika utställnignar.

Senast kl 19:50 lämnar vi lokarlerna.

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är den 12 november.

På träffen deltar bla representanter från Linnéuniversitetet och ev från regionala samverkansparter.