Robot

Alumnträff Tekniska museet, Stockholm

Linneuniversitetet kommer till dig!

Jag vill gärna träffa dig som är Alumn från någon av Linnéuniversitets båda studieorter Kalmar och Växjö.

Jag vill möta dig för att ta del av dina erfarenheter och råd för att Linnéuniversitet skall bli ett ännu bättre lärosäte för framtidens goda människor, där nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet fortsatt är viktiga ledord för hur vi gemensamt möter de stora samhällsutmaningarna.
Varmt välkommen den 27 november från kl 16.00 Tekniska museet., Stockholm
Tillsammans når vi längre!

Med vänlig hälsning
Peter Aronsson, rektor

Program:

Kl 16:00 slår dörrarna upp till Tekniska museet. Du har fritt inträde och kan själv gå runt bland utställningarna.

Kl 17:00 Samling vid huvudentrén för gemensam gudining av utställningen Robots.

Efter guidningen har vi ett gemensamt mingel i Mattelabbet och Linnéuniversitetet bjuder på tilltugg. Under minglet finns också möjlighet att på egen hand gå runt på museets olika utställningar.

Senast kl 19:50 lämnar vi lokalerna.

Anmäl dig här

På träffen deltar bla representanter från Linnéuniversitetet och regionala samverkansparter.