björkstam med gröna, oskarpa löv i förgrunden

Arbetsmarknadsdag för gröna näringar i Kronobergs län

Hur ser arbetsmarknaden ut för de gröna näringarna i Kronobergs län? Hur utbildar man sig? Vart tar studenterna vägen efter sin utbildning? Hur ser framtiden ut för gröna jobb? Välkommen till en kunskapshöjande dag om gröna näringar!

De gröna näringarna är hetare än någonsin. Det pratas, skrivs och debatteras om levande landsbygd, hållbar utveckling och självförsörjning. Men hur ser arbetsmarknaden ut för de gröna näringarna i Kronobergs län? Vilka jobbvägar finns? Hur utbildar man sig? Vart tar studenterna vägen efter gymnasiet eller efter en högskoleutbildning? Hur ser framtiden ut för gröna jobb?

Alla dessa frågor kommer vi att belysa under en heldag med en moderator som samspelar och konfronterar ett helt batteri med kunniga föreläsare, experter och arbetsgivare inom de gröna näringarna.

Få grepp om de gröna näringarna

Arbetsmarknadsdag för gröna näringar är ett utmärkt upplysningstillfälle för dig som vill få grepp om de gröna näringarna och deras arbetsmarknad. Målgrupperna är:

 • Studie- och yrkesvägledare
 • Personal på Komvux
 • Lärare på alla skolor i Kronobergs län med NO-inriktning
 • KAA-ansvariga
 • Landsbygdsutvecklare
 • Kommuner och deras arbetsmarknadsenheter, integrationsenheter, näringslivsenheter och utbildningsnämnder
 • Arbetsgivare inom gröna näringar
 • Personal på Arbetsförmedlingen
 • Leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster som sysslar med ”stöd och matchning”
 • Du som i din yrkesroll känner att du behöver höja din kunskapsnivå inom
  gröna näringar.

Mer information och anmälan

Anmälan, program och mer information: www.hushallningssallskapet.se/anmalan-kronoberg

Seminariet är kostnadsfritt för alla deltagare, men du bör tillhöra någon av ovanstående målgrupper för att deltaga. Anmälningsprincipen ”först till kvarn" tillämpas. Anmälningar efter maxgränsen (90 personer) hamnar på en reservlista.