Maskiner i hus EPIC

Automationsdag

Smart och innovativ automatisering i tillverkningsindustrin. Anmälan öppnad 191008, se länk nedan!

För vem? Små och medelstora företag som står i begrepp att börja, eller har börjat använda robotar.

Varför? Bli informerad om möjligheter och erbjudande för att stötta er att komma vidare i era planer.

Preliminär agenda:
Vi planerar att ha två pass, ett som startar 12:00 och ett som startar 14.00. Det går bra att komma på ett av passen, men det fungerar också att komma kl 12 och stanna kvar och delta i diskussionerna hela eftermiddagen. 

12:00-13:10       Mingellunch med visning i labbet.
Preliminärt robotsvetsning (Yaskawa),
Robotprogrammering och robotstudio (ABB Robotics),
VR-koppling (ABB Robotics), samverkan människa – robot och säkerhet
HC10 (Yaskawa), användning av sensorer för övervakning eller mätning av prestanda på produkt, mm.

13:15- 14:00      Miniseminarier:
SMART-IAT – ett projekt för att visa på ny teknik i industrin;
Robotlyftet – ett erbjudande att komma igång inom robotisering och automation;
Flexibel tillverkning och robotisering med omställningar: hur kan man tänka?

14:00-15:10       Visning i labbet (samma som ovan) med fika/frukt

15:15-16:00       Miniseminarier. Samma som ovan 

16:00-16:30       Avslutning och eftersnack

Kontakt: Gunnar Bolmsjö, gunnar.bolmsjo@lnu.se

Anmäl dig här!

Logotyp, Europeiska regionala utvecklingsfonden