Avslutningshögtid

Avslutningshögtid för studenter vid fakulteten för teknik i Växjö

Examensavslutning för kandidater, högskoleingenjörer och studenter som tar generell kandidatexamen på Fakulteten för Teknik vid Campus Växjö. Anmäl dig längre ner på sidan, sista datum för anmälan är 13 maj.

Kandidatprogrammen i Nätverkssäkerhet, Programvaruteknik, Systemvetarprogrammet, Interaktiva medier och webbteknologier, Fysikerprogrammet, Matematikerprogrammet, Drift och underhållsteknik, Byggnadsutformning, Skogskandidatprogrammet.
Högskoleingenjörsprogrammen i Byggteknik, Datateknik, Elektroteknik,
Energi och miljö, Industriell ekonomi, Maskinteknik och Skog och träteknik
inom Fakulteten för Teknik.

Programmet för högtiden innehåller musikunderhållning, tal med mera.

OBS! Samling för studenter 09:40 utanför entrén för uppställning programvis innan inmarsch.
 

När: Onsdagen den 5 juni kl.10.00–11.30
Var: M-husets foajé

Anmälan

Annmäl dig via formuläret nedan. OBS sista anmälningsdatum är 13 maj. 

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.

M-huset Ulrika Berg Lägg till i din kalender