schackbräde

Becoming a Public Professor: Lessons from the Field

Vi lever i en tid med stora samhällsutmaningar som kräver beslut förankrade i vetenskaplig forskning och kunskap. Samtidigt har faktaresistens och alternativa fakta tagit allt större plats i det offentliga samtalet, vilket gör forskares engagemang i och bidrag till samhällsdebatten allt viktigare. Men hur kommunicerar man forskningsresultat på ett intressant sätt? Hur kan forskare göra sina resultat tillgängliga för allmänheten och bidra med fakta och underlag till det offentliga samtalet?

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bjuder in till en föreläsning med M V Lee Badgett, professor i nationalekonomi vid University of Massachusetts Amherst, som har mer än 25 års erfarenhet av att kommunicera forskning till beslutsfattare och allmänheten. I föreläsningen utgår hon från sin egen forskning och egna erfarenheter. Hon beskriver också strategier för att sprida forskning till allmänheten och samtidigt bli mer engagerad i det offentliga samtalet.

Lee Badgett forskar om hur sexuell läggning påverkar ekonomiska utfall. Hon var en pionjär i fråga om att dokumentera inkomstskillnader mellan homosexuella och heterosexuella. Under sin akademiska karriär har hon kontinuerligt bidragit med viktig kunskap till forskningsfältet men också varit aktiv som rådgivare och deltagare i den offentliga debatten kring hbtq-frågor.

Varmt välkomna studenter och personal vid Linnéuniversitetet och andra intresserade!

Myrdal, hus K, Linnéuniversitetet, Växjö Lina Aldén (fd Andersson) Lägg till i din kalender