Bioenergidagen 2019

25 januari är det dags för den årliga Bioenergidagen i Växjö, under vilken vi tar upp aktuella bioenergifrågor. Seminariet riktar sig till intressenter inom hela bioenergikedjan.

Bioenergidagen förläggs den här gången till januari istället för november.

Inbjudan till och program för dagen.

Sal Tegnér, hus H, Växjö Michael Strand Lägg till i din kalender