Career Event

Career Event är ett årligen återkommande evenemang där näringslivet
erbjuds en möjlighet att möta studenterna. Näringslivet utgörs i
huvudsak av representanter från sjöfartsnäringen samt driftindustrin.

Besökarna är såväl studerande vid Sjöfartshögskolan som besökare från
övriga sjöfartsutbildningar. Dagen besöks även flitigt av redan
utexaminerade elever för att knyta nya kontakter.

Evenemanget är öppet för alla!

Dagen startar klockan 11.00 med invigning i Ma135K och avslutas klockan 17.00.

För mer information: https://www.careerevent.se/

Universitetskajen, Kalmar Lägg till i din kalender