Centre for Management Accounting Research (CMAR)

Seminarieserie för Centre for Management Accounting Research (CMAR)

Accounting for Institutional Work: A Critical Review

Sven Modell, professor, Alliance Manchester Business School, University of Manchester

Sal K3077 (Växjö) Elin Funck Lägg till i din kalender