Centre for Management Accounting Research (CMAR)

Seminarieserie för Centre for Management Accounting Research (CMAR)

Elin Funck, docent och Kirsi-Mari Kallio, docent presenterar resultat från projektet "Kvalitetssäkring och prestationsmätningar inom svenska universitet".

Linda Höglund, ek.dr Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola och Maria Mårtensson, professor presenterar artikelutkastet ”The emergence of governance practices in strategy work – interactions between a board, management and external stakeholders”.

 För att få underlag kontakta maria.martenssonhansson@lnu.se

Sal K3077 (Växjö) Elin Funck Lägg till i din kalender