avhandlingar

Disputation i socialt arbete Emme-Li Vingare

Titel: Paradoxer i välfärden – när anhöriga blir lösningen på demensomsorgens utmaningar

Ämne:  Socialt arbete
Fakultet:  Fakulteten för samhällsvetenskap
Datum:  29/11
Plats: Sal Myrdal
Opponent: Professor Marjaana Seppänen Helsingfors universitet
Betygsnämnd: Docent Jonas Sandberg, Jönköping university
Professor Rafael Lindqvist, Uppsala universitet
Docent Anna-Liisa Närvänen, Linnéuniversitetet

Ordförande: Professor Ulla Melin-Emilsson
Handledare: Professor Ulla Melin-Emilsson
Examinator: Docent Kristina Gustafsson
Spikning: 8/11 Universitetsbiblioteket Växjö