avhandlingar

Disputation i data- och informationsvetenskap: Erik Österlund

Titel: Going beyond on-the-fly garbage collection and improving self-adaption with enhanced interfaces
Ämne: Data- och informationsvetenskap
Fakultet: Fakulteten för teknik
Datum: Fredagen den 18 oktober 2019 kl 13.00
Plats: Sal Weber, hus K, Växjö
Opponent: Professor Richard Jones, University of Kent, England
Betygsnämnd: Professor Peter Fritzson, Linköpings universitet; professor Uwe Aßman, Technische Universität Dresden, Tyskland; professor Wolf Zimmermann, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Tyskland
Ordförande: Lektor Jesper Andersson, institutionen för datavetenskap och medieteknik, Linnéuniversitetet
Handledare: Professor Welf Löwe, institutionen för datavetenskap och medieteknik, Linnéuniversitetet
Examinator: Professor Andreas Kerren, institutionen för datavetenskap och medieteknik, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 27 september 2019 kl 9.30 på Universitetsbiblioteket i Växjö

Abstract