Disputation

Disputation i företagsekonomi: Andreas Eklund

Titel: Harmonising value in a car's interior: using sensory marketing as a lens
Ämne: Företagsekonomi
Fakultet: Ekonomihögskolan
Datum: Fredagen den 6 september kl. 13.00
Plats: Sal FO1036, hus Forma, Kalmar
Opponent: Professor Klaus-Peter Wiedmann, Leibniz University, Hannover
Betygsnämnd: Docent Laimona Sliburyte, Kaunas University of Technology; Professor Per Servais, Linnéuniversitetet; Docent Peter Svensson, Lunds universitet
Ordförande: Docent Adele Berndt, Jönköping International Business School
Handledare: Docent Adele Berndt, Jönköping International Business School
Examinator: Docent Krister Bredmar, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 16 augusti kl. 13.00 på Universitetsbiblioteket i Kalmar

FO1036, hus Forma, Kalmar Lägg till i din kalender