Disputation

Disputation i vårdvetenskap: Anders Svensson

Titel: Räddningsaktörers tidiga närvaro vid akuta situationer på svensk landsbygd
Ämne: Vårdvetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 24 maj 2019 kl 10.00
Plats: Sal Myrdal, hus K, Växjö
Opponent: Seniorprofessor Johan Herlitz, Högskolan i Borås
Betygsnämnd: Professor Britt-Inger Saveman, Umeå Universitet; Professor Johan Berlin, Högskolan Väst; Docent Birger Pålsson, Lunds Universitet
Ordförande: Docent Anders Bremer, Linnéuniversitetet
Handledare: Docent Carina Elmqvist, Linnéuniversitetet
Examinator: Docent Christen Erlingsson, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 26 april 2019 kl 10.00 på Universitetsbiblioteket i Växjö

Sal Myrdal, hus K, Växjö Lägg till i din kalender