Disputation

Disputation i vårdvetenskap: Maria Johansson

Titel: Intensivvårdsdagbok i Sverige – betydelse och tillämpning
Ämne: Vårdvetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 13 september 2019 kl 10.00
Plats: N2007, Västergård, Kalmar
Opponent: Professor Berit Lindahl, Högskolan i Borås
Betygsnämnd: Professor Åsa Engström, Luleå Tekniska Universitet; Docent Maria Henricson, Jönköping University; Professor Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet
Ordförande: Professor Cecilia Fagerström, Linnéuniversitetet
Handledare: Professor Elizabeth Hanson, Linnéuniversitetet
Examinator: Docent Ulrica Hörberg, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 23 augusti 2019 kl 14.00 på Universitetsbiblioteket i Kalmar

N2007, Västergård, Kalmar Lägg till i din kalender