avhandlingar

Disputation i pedagogik: Kristina Henriksson

Titel: Skolbesökets osynliga bedömningsprocesser - en studie av hur lärarstudenters yrkeskunnande bedöms under verksamhetsförlagd utbildning

Ämne: Pedagogik
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum: 22 november 2019
Plats: Magna B118, Kalmar

Opponent: professor Jörgen Dimenäs, Högskolan Dalarna
Betygsnämnd: docent Annika Lantz-Andersson, Göteborgs universitet 
professor Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad
professor Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet
Ordförande: professor Per Lindqvist, Linnéuniversitetet
Handledare: professor Per Lindqvist, Linnéuniversitetet
Examinator: professor Lena Fritzén, Linnéuniversitetet

Spikning: 25/10 2019 kl. 10.00, UB Kalmar