avhandlingar

Disputation i pedagogik: Magdalena Sjöstrand Öhrfelt

Titel: Ord och inga visor: konstruktioner av förskolebarnet i kunskapsekonomin

Ämne: Pedagogik
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum: 19 juni 2019
Plats: Myrdal, Växjö

Opponent: professor Jan Kampmann, Roskilde Universitet
Betygsnämnd: professor emerita Gunilla Dahlberg, Stockholms universitet 
professor Dennis Beach, Högskolan Borås 
professor Ulla-Karin Nordänger, Linnéuniversitetet
Ordförande: docent Stefan Lund, Linnéuniversitetet
Handledare: docent Stefan Lund, Linnéuniversitetet
Examinator: professor Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet

Spikning: 29/5 2019 kl. 13.00, UB Växjö