avhandlingar

Disputation i pedagogik: Maria Johansson

Titel: Institutionalisation of validation and the transformation of vocational knowledge - the case of admission into the Vocational Teacher Education in Sweden

Ämne: Pedagogik
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum: 17 maj 2019
Plats: Magna B117, Kalmar

Opponent: professor Lazaro Moreno Herrera
Betygsnämnd: professor emerita Ingrid Carlgren, Stockholms universitet
professor Per Andersson, Linköpings universitet
professor Lena Fritzén, Linnéuniversitetet
Ordförande: professor Per Lindqvist, Linnéuniversitetet
Handledare: professor Per Lindqvist, Linnéuniversitetet
Examinator: professor Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet

Spikning: 26/4 2019 kl. 13.30, UB Växjö