avhandlingar

Disputation i statsvetenskap: Patric Lindgren

Titel: Småstat i brytningstid

Ämne: Statsvetenskap
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum: 27 september 2019
Plats: Diabas, Ra0085, Kalmar

Opponent: docent Douglas Brommesson, Lunds universitet
Betygsnämnd: professor Hans Hägerdal, Linnéuniversitetet
docent Fredrika Björklund, Södertörns högskola 
professor Mats Sjölin, Linnéuniversitetet
Ordförande: docent Per Strömblad, Linnéuniversitetet
Handledare: docent Daniel Silander, Linnéuniversitetet
Examinator: docent Per Strömblad, Linnéuniversitetet

Spikning: 6/9 2019 kl. 13.00, UB Kalmar