avhandlingar

Disputation i pedagogik: Katarina Ståhlkrantz

Titel: Rektors pedagogiska ledarskap - en kritisk policyanalys/Principal's pedagogical leadership - a critical policy analysis
Ämne: Pedagogik
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap
Datum: 11 janurai 2019, kl. 10.00
Plats: sal Weber, Linnéuniversitetet, campus Växjö


Opponent: prof. Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet
Betygsnämnd: prof. Per Gerrevall, Linnéuniversitetet doc Katarina Norberg, Umeå universitet doc Anders Nelson, Högskolan i Halmstad
Ordförande: doc Stephan Rapp, Jönköping University
Handledare: doc Stephan Rapp, Jönköping University
Examinator: prof Per Lindqvist, Linnéuniversitetet


Spikning: 18 december 2018, kl. 13.30 i universitetsbibliotekets foajé, Växjö

Abstract

 

sal Weber, campus Växjö Lägg till i din kalender