Mirjam Ekstedt

Hur skapar vi en trygg och patientsäker vård i det egna hemmet?

Allt mer specialiserad vård sker i det egna hemmet och det läggs ett allt större ansvar på patienter och deras anhöriga att själva hantera sina sjukdomar genom egenvård.
– Cirka 70 procent av äldre multisjuka har idag inte tillräckligt med information eller kunskap om sina läkemedel, sin vårdplan och vet inte vem de i första hand ska fråga. Hur ska de då kunna klara sin egenvård?

Mirjam Ekstedt är professor i vårdvetenskap och forskar om patientsäkerhet, vårdövergångar och informationsflöden i vården.

- När en patient skrivs ut från sjukhuset har hen i snitt fyra minuters samtal med en läkare då de ska hinna förstå vad som sägs och kunna ställa frågor, säger Mirjam.

Tillsammans med ett team forskare, vårdgivare och patienter har hon tagit fram det internetbaserade verktyget ePath som ska stärka och motivera patienter med prostatacancer i sin rehabilitering efter operationen.

– Att hitta vad som motiverar den enskilde är en viktig faktor. Till exempel om man vill orka se en teater eller leka med barnbarn.

Hon vill också diskutera projektet best practice för trygg och sömlös vård där regionen och forskare tillsammans med patienter och anhöriga vill studera goda exempel som kan implementeras och skapa en mer patientsäker vård.

Läs mer om Mirjam Ekstedt och hennes forskning. 

Datum:  Torsdag 5 december

Tid: 14.30-16.00 (Fika från 14.00)

Sal: Azur, Hus Vita, Norra
Kajplanen 6, Kalmars hamn

Vi bjuder på fika!

Se våra forskningsseminarium live via

https://lnu.se/ehalsoinstitutet/

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till
ehalsoinstitutet@lnu.se eller ring 0480-49 71 62
(Anmäl dig senast tis 3/12 då vi beställer fika)

Varmt välkommen!

Lägg till i din kalender