EU-flagga

Välkommen att lyssna på och diskutera med representanter från EU

Vad händer inom EU efter vårens Europaparlamentsval? Hur blir det med Brexit? Vad händer när det gäller handelskonflikter, klimatpolitik och migrationsfrågan?

Studenter, kom om och diskutera dina synpunkter med representanter från EU-kommissionen i samband med att de håller två korta föreläsningar vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Tid: 15.00-17.00
Plats: sal MA117, hus Magna vid Linnéuniversitet i Kalmar 

Anmäl dig nedan. Vi bjuder på fika till alla som anmält sig! 

Varmt välkomna!

Formulär EU-besök

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Sal MA117, hus Magna, Kalmar Christel Olsson Lägg till i din kalender