mumie
-

Fantastisk och fruktansvärd: Kilian Stobæus mumie och framväxten av en mumievetenskap i 1700-talets början i Lund

Joachim Östlund utforskar insamlingspraktiker och meningsskapande kring den egyptiska mumien i en svensk 1700-talskontext när mumier betraktades som både exotiska utställningsobjekt och som läkemedelsingrediens. Den egyptiska mumien blev ett slagfält för olika idéer i en vetenskaplig brytningstid. Den ansågs vara enbrygga till det övernaturliga och det fantastiska, ett femte element, och utgöra en magisk ingrediens i läkemedel. Östlund reser frågan om varför denna föreställning tar form och varför mumiens traditionella agens omtolkas och förknippas med äckel och det fruktansvärda.
 
Forskning ingår i projektet "Beyond curiostiy and wonder – understanding the Museum Stobaeanum", finansierat av Kungl. Vitterhetsakademin och Riksbankens Jubileumsfond (2017–2019).

- Dacke respektive Studio 3, Västergård Cecilia Trenter Lägg till i din kalender