Responsive header image

Fördjupningskurs i EndNote X9

Välkommen på fördjupningskurs i referenshanteringsprogrammet EndNote X9!

Arrangemanget är öppet för alla anställda vid Linnéuniversitetet.

Anmälan sänds till ingemar.gunnarsson@lnu.se 

Följ Medarbetargruppen EndNote Forum för att ta del av nyheter och tips kring EndNote.

Universitetsbiblioteket: UB3009, Växjö, plan 3 Lägg till i din kalender