grafisk illustration av huvud med kompass i

Forskningsetiska aspekter och etikprövning

Etikkommittén Sydost anordnar, i samarbete med Etikprövningsmyndigheten, en öppen föreläsning om forskningsetik och forskningsetiska aspekter utifrån Etikprövningslagens bestämmelser om etikprövning av forskning och studentuppsatser.

Välkommen till en öppen föreläsning om forskningsetiska aspekter och etikprövning! Föreläsningen vänder sig till dig ...

 • som är handledare för studentuppsatser
 • som är doktorand eller forskare
 • som är handledare på kliniker som driver FoU-projekt

... och har frågor om forskningsetiska aspekter vid datainsamling och hantering av data i samband med studentuppsatser och FoU-projekt.

Du som är student på grund-, magister- eller masternivå är välkommen att följa föreläsningen via videolänk.

Innehåll

Under föreläsningen kommer vi att informera om:

 • Etikprövning i allmänhet, om den nya organisationen och det nya ansökningsförfarandet
  Johan Modin, Etikprövningsmyndigheten
 • Etikkommittén Sydost, uppdrag
  Cecilia Fagerström, ordförande

Föreläsningen avslutas med en öppen frågestund.

Tid och plats

 • Torsdag 12 dec 2019 kl 13.00–14.30
 • Sal Magenta (Vi2144), hus Vita, Linnéuniversitetet, Norra kajplan 6, Kalmar
 • Seminariet kan även följas via videolänk, Play.lnu.se/media/t/0_l8nh3piw

Anmälan

Anmäl dig senast måndag 9 december via formuläret nedan. Vänligen ange i anmälan om du planerar att delta på plats eller via videolänk.

Varmt välkommen!

Etikkommittén Sydost
Cecilia Fagerström
Ordförande

Anmälan

Deltagande*:

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.