Sliperiet i Pukeberg
Forskarlunch

Forskarlunch i Pukeberg: Italo Masiello

Kompetensutveckling digitalt - på dina villkor."Från MedTech till EdTech" professor Italo Masiello tar dig med i framtiden

- Med bakgrund i flertal vetenskap, van att driva idéer, samarbeta med företag både inom kompetens- och produktutveckling tar nu Italo steget in i grund- och gymnasieskolan.

- Kopplingen mellan den digitala tekniken, utbildning, beteende, kommunikation och innovation är komponenter som sätts samman, vilket också har lett till att en helt ny utbildning har skapats.

Välkommen till vår forskarlunch där du får ta del av Italos kunskap och erfarenheter.

Anmälan till: Ann-Christin Bayard, annchristin.bayard@lnu.se, 0730-93 14 59 senast 21 oktober

Vi bjuder på lunch!

Inspelad forskarlunch kommer att läggas ut här och på vår första sida lnu.se/lidlab i morgon torsdag 23/10.