Sliperiet i Pukeberg

Forskarlunch i Pukeberg: Italo Marsiello

Kompetensutveckling digitalt - på dina villkor.
"Från MedTech till EdTech" professor Italo Marsiello tar dig med i framtiden

- Med bakgrund i flertal vetenskap, van att driva idéer, samarbeta med företag både inom kompetens- och produktutveckling tar nu Italo steget in i grund- och gymnasieskolan.

- Kopplingen mellan den digitala tekniken, utbildning, beteende, kommunikation och innovation är komponenter som sätts samman, vilket också har lett till att en helt ny utbildning har skapats.

Välkommen till vår forskarlunch där du får ta del av Italos kunskap och erfarenheter.

Anmälan till: Ann-Christin Bayard, annchristin.bayard@lnu.se, 0730-93 14 59 senast 21 oktober

Vi bjuder på lunch!

Websändning: länk kommer att finnas på Lnu.se/lidlab