exkursion med FRAS på Tagels gård

Granbarkborreskador och alternativ till gran

Forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS) inbjuder till exkursion på Remningstorp med besök på flera intressanta fältförsök.

Välkommen till en exkursion med temat granbarkborreskador och alternativ till gran tisdag 27 augusti i Remningstorp, Västergötland (mellan Skara och Skövde). Exkursionen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och Linnéuniversitetet inom ramen för temaforskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS). Den är öppen för såväl inbjudna som allmänheten och kostar 800 kr. Sista anmälningsdag är tisdag 13 augusti.

På Remningstops ägor finns intressanta fältförsök. Under exkursionen kommer vi att besöka ett flertal olika platser med bland annat gran, lärk, poppel och ek. Där kommer vi att diskutera följderna av förra årets extremväder med efterföljande granbarkborreangrepp och resonera kring trädlagsval och ståndortsanpassning. På plats får du insikt i de doktorandprojekt som just nu bedrivs inom FRAS, samt fördjupning i olika frågeställningar enligt programmet nedan.

Preliminärt program

Förmiddag

08.30 Kaffe och registrering.

09.00 Vi hälsas välkomna till Remningstorp och delas in i grupper.

Transport med buss till punkt 1.
Forskning och praktik berättar bland annat om hur arbetet med granbarkborrarna fortskrider och hur vårens och sommarens resultat av olika fällor fungerat. Här får vi även veta mer om storskalig riskhantering och övervakning inom skogsbruket. Platsen vi befinner oss på lämpar sig också väl för en genomgång och diskussion om gran på tallmarker, vilka nackdelar som finns och om det finns några fördelar.

Lunch
Fältlunch serveras

Eftermiddag

Transport med buss till punkt 2.

  • Hur genomförs den bästa föryngringen och röjningen av tall?
  • Rätt planta på rätt plats.
  • Potential med planterad björk.
  • Douglas under skärm och lärk istället för gran.

Transport med buss till punkt 3.

  • Asp, poppel och hybridasp. Produktionsmöjligheter och avsättning inom industrin.
  • Hur kan man arbeta med hänsynsytor och evighetsträd i dagens skog?
  • Att sköta ett ekbestånd, hur går man till väga?
  • Avslutning och summering.

16.30 Exkursionen slut. Åter på Remningstorp.

Mer information

Remningstorp, Västergötland (mellan Skara och Skövde) Erika Olofsson Lägg till i din kalender