Sliperiet i Pukeberg

Glasbranschdagen i Pukeberg

I syfte att belysa framtids- och utvecklingsmöjligheter samt goda exempel inom området inbjuder Linnéuniversitetet, Smart Housing och Nybro kommun till 2019 års Glasbranschdag i Pukeberg, Nybro.

Glas är ett fantastiskt material med många olika intressanta egenskaper. Den snabba tekniska utvecklingen har resulterat i att glas idag kan erbjuda många nya varierande funktioner och former. Glas är ett transparent och miljövänligt material, vilket bland annat talar för glas i byggandet och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Glas med bl.a. adderande funktioner är ett viktigt utvecklingsområde. Utvecklingsförutsättningarna för den svenska glasindustrin är med andra ord mycket goda framöver.

Dagen inleds av Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson och bjuder sedan på en rad spännande föreläsningar och aktiviteter. Här kan du läsa hela programmet i PDF-format.

Dagen genomförs i samverkan med Glasbransch-föreningen, Planglasföreningen, Glasforskningsföreningen, RISE och Riksglasskolan.

Glasbranschdagen vänder sig till företrädare för bruks-, konst- och planglasindustrin samt företag som på olika sätt arbetar med eller är intresserade av glas

Om du har frågor får du gärna kontakta:
Håkan Brynielsson, 0705-600 121, hakan.brynielsson@nybro.se

Anmälan senast den 31 oktober 2019

Anmäl dig via denna länk

Kostnad 1350 sek