byggnad

Hållbart jämställdhetsarbete vid svenska lärosäten: Linnéuniversitetet som best practice?

Välkommen till ett seminarium om vilka universitetets utmaningar är i arbetet med jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.

Genom jämställdhetsintegrering och globala hållbarhetsmål ska svenska universitet bidra till en positiv samhällsutveckling. Under 2016–2019 hade alla svenska lärosäten i uppdrag av regeringen att uppföra en plan för verksamhetens jämställdhetsintegrering och nu pågår arbetet med ta fram mål och åtgärder för en hållbar utveckling. Men hur utformas, implementeras och utvärderas universitetets jämställdhetsplan och arbetet med Agenda 2030:s hållbarhetsmål – var och för sig och i relation till varandra? Hur kan lärdomarna från arbetet med jämställdhetsintegrering tillvaratas i arbetet med hållbarhetsmålen?

Centrum för genusvetenskap och kommittén för hållbar framtid bjuder in till ett seminarium om vilka utmaningar arbetet med jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet vid universitetet står inför. Seminariet inleds med en presentation av Marie Eriksson och Cecilia Kjellgren om erfarenheterna av arbetet med att ta fram Linnéuniversitetets aktuella jämställdhetsplan.

Seminariet riktar sig till studenter och personal – hjärtligt välkomna!

Datum: 14 november 2019
Tid: 13.15–15.00
Plats: N1017, Hus N, Växjö, och via Zoom: https://lnu-se.zoom.us/j/412949972

N1017, Hus N, Växjö, och via länk Emma Ebintra Lägg till i din kalender