Människor vid ett bord

Handleda vidare

Linnéuniversitetet bjuder på uppdrag av Skolverket in till träffar i syfte att bibehålla och stärka det kollegiala lärandet i matematik, naturvetenskap och teknik.

Den 13/3 2019 kl. 9-16.30 välkomnar vi dig som är

·      Handledare i matematiklyftet
·      NT-utvecklare/handledare
·      Förstelärare eller lektor i matematik, naturvetenskap eller teknik


Under denna dag får du lyssna på föreläsningar inom såväl ämnesdidaktik som handledning och kollegialt lärande. Dagen kommer dessutom att bjuda på många tillfällen till erfarenhetsutbyten, diskussioner och möten med kollegor.

Program

13/3 kl. 9.00-16.30

·      Föreläsningar och gruppdiskussioner om digitalisering
·      Skolverket informerar och svarar på frågor
·      Kollegiala samtal med handledare från Linnéuniversitetet

Träffen är kostnadsfri och du bjuds på lunch och fika. Meddela behov av specialkost i anmälan. Vid frågor kontakta annahelena.grunden@lnu.se

Antalet platser är begränsade och anmälan är bindande.

Träffen är i Växjö. Lokal meddelas senare.

Anmäl dig till Handleda vidare genom att fylla i nedanstående formulär senast den 28/2:

Anmälan till Handleda vidare

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.