Blomma

”Bokprat” Blind för det uppenbara?

En kväll med bokprat om sådant som man inte ser hos sig själv eller andra. Tre bibliotekarier väljer böcker som gestaltar denna oförmåga att se – i olika bemärkelser.

Medverkande: 
Berit Linden, Universitetsbiblioteket
Lena Andersson, Hälsobiblioteket
Karin Sahlin-Häll, Stadsbiblioteket

Fri entré

Kvällen arrangeras i samarbete med Bibliotekets vänner, Region Kronoberg, Växjö Kommun och Linnéuniversitetet

 

 

Plats: Stadsbiblioteket Växjö, Galaxen Lägg till i din kalender