Händer som håller jord och en liten planta

Hur gör du det bästa av platsen? Platsens betydelse för lokal produktion och marknadsföring av livsmedel: MatPLUS-workshop

Den 3 oktober bjuder Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet in till en workshop där vi presenterar resultat från aktuella studier, diskuterar trender, möjligheter och utmaningar för olika typer av livsmedelsföretag från jord till bord.

Platser är viktiga ingredienser i produktion och konsumtion av lokala livsmedel

I den livsmedelsstrategi som Sveriges regering tog fram 2017 konstateras att marknaden behöver möta konsumenternas förändrade efterfrågan på varor och tjänster. Småland och Öland har många livsmedelsföretag i kedjan från jord till bord, vars framgång beror på hur de hanterar och möter kunders krav, tillexempel när det gäller hållbarhet och lokalproducerad mat. Platsen med dess unika sammansättning av resurser kan bli ett varumärke som skapar värde för konsumenter och särskiljer från konkurrenter och som blir en knutpunkt i samspelet mellan produktion och konsumtion.

En förmiddag för kunskap och nya idéer

Denna träff riktar sig till små och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet och tanken är att vi under cirka tre timmar kommer att ägna oss åt tre saker:

Del 1

Platsens roll – när kraven på lokal mat, upplevelser och nya distributionskanaler skapar förändrade förutsättningar. Att lyfta platsen med dess kultur, traditioner och specifika förutsättningar kan leda till exklusivitet och ökat kundvärde.
Vi talar om platsens betydelse för utvecklingen av lokala livsmedelsföretag attraktiva erbjudanden.
Diskussion 1
Hur bidrar platsen till kundvärde i din verksamhet? Vilka möjligheter och utmaningar ger pågående trender och ökande krav på hållbarhet, lokala råvaror, hantverksskicklighet och produktionstransparens?

Del 2

Hur blir platsen en del av erbjudandet? Vi talar om affärsutveckling och vilka möjligheter lokala platser har för att skapa mervärden för företag som arbetar med småskalig livsmedelsproduktion, från jord till bord.
Diskussion 2
Inom vilket/vilka olika områden ser vi att platsen kan bli en viktig ingrediens som lyfter värdet av produkter och tjänster? Vilka platsspecifika värden kan lyftas fram?

Del 3

Hur utvecklar och synliggör vi platsen? Platsens beroende av samverkan – att forma samarbeten och nätverk för att dela kunskap, skapa gemenskap och att arbeta tillsammans med varumärkes­byggande och marknadsföring ger fördelar och utvecklar värdet för kund och producent.
Diskussion 3
Hur ser den “lokala näringsväven” ut och hur kan man bygga samarbeten som leder till en starkare upplevelse av lokal mat och dryck? Hur kan samverkan bidra till att säkerställa produktion och skapa effektiva distributionskanaler?

Ett program för konkret utveckling i små och medelstora företag

Denna träff leds av Christer Foghagen och Petter Boye som är sammanhållande för MatPLUS-programmet och bland annat forskar om affärsutveckling och samverkan. Träffen är den femte i en serie av workshops kallad MatPLUS. Sammantaget planerar vi åtta fristående träffar och där de deltagare som väljer att följa serien kan se den som ett utvecklingsprogram med möjlighet till upp-följning och stöd för konkret utveckling sina respektive verksamheter. Workshopserien ger deltagarna stora möjligheter att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med varandra kring aktuella och gemensamma intresseområden. Hur skaffar du och ditt företag ny kunskap och nya idéer?

Tid och plats

Den aktuella träffen äger rum i Ekonomihögskolans helt nya lokaler vid Universitetskajen, Landgången 6 i Kalmar den 3 oktober kl 9–12 och för de som önskar avslutar vi kl 12 med gemensam lunch till självkostnad (lokal meddelas senare).

MatPLUS en del av ett större EU-projekt, Livsmedelsutveckling sydost. Detta EU-projekt innebär att deltagarna står för egen tid och eventuella resor, men i övrigt sker medverkan utan kostnad. Du är välkommen att kontakta Petter Boye som ansvarar för workshopserien på telefon 0708-444480 eller petter.boye@lnu.se om du har frågor kring medverkan och kommande möten.

Anmälan

Anmälan via e-post till: petter.boye@lnu.se

Landgången 6, Universitetskajen i Kalmar Petter Boye Lägg till i din kalender