Rebecka Pestoff

Implementering och eHälsa – Vårdpersonal efterfrågar enkel teknik och evidensbaserad forskning

Kunskaperna kring genetiska sjukdomar ökar och allt fler väljer att göra ett DNA-test. Resultatet av ett sådant test kan påverka en människa psykologiskt, medicinskt, socialt och praktiskt och efterfrågan på genetiska vägledare ökar. Rebecka Pestoff, doktorand och genetisk vägledare, bjuder nu in för att berätta om sin studie som tittar på möjligheterna att implementera och erbjuda genetisk vägledning “telegenetik” på distans via video.

– För att vårdpersonal ska vilja använda video för genetisk vägledning på distans är det viktigt att tekniken är robust och enkel att använda. Det ska vara lika enkelt som att ringa ett telefonsamtal, säger Rebecka Pestoff.

Nu bjuder hon in till ett forskningsseminarium för att diskutera genetisk vägledning via video och berätta om studier som visar att det kan finnas flera vinster för både vårdgivare och patienter, som ekonomi, tid och geografiska avstånd.

– Alla individer är olika men för en del patienter kan det till exempel vara skönare att föra ett samtal hemma tillsammans med familj och vänner istället för att kanske resa långt och sitta själv i en steril sjukhusmiljö, säger Rebecka.

Men trots att det finns fördelar ställer sig flera vårdgivare ambivalenta i frågan.  

– För att vårdpersonalen ska vilja använda sig av vägledning via video efterfrågas enkel patientsäker teknik och evidens för att metoden är bra.

Datum:  Torsdag 31 oktober
Tid: 14.30-16.00 (Fika från 14.00)
Sal: Barken, Hus Magna,
Norra Kajplanen 6, Kalmars hamn (Följ skyltar från turistbyrån i Kalmar). 

Se våra forskningsseminarium live och ställ frågor i chatten på vår hemsida under forskningsseminarier https://lnu.se/ehalsoinstitutet/

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till ehalsoinstitutet@lnu.se eller ring 0480-49 71 62 (Anmäl dig senast tis 29/10 då vi beställer fika).

Lägg till i din kalender