Skyltar biblioteket

Informationsträff för studenter med funktionsnedsättning -Kalmar

Välkommen till en informationsträff för dig som är ny student vid Linnéuniversitetet!

Syftet med träffen är att de olika stödfunktioner som finns ska presentera sin verksamhet. Du som student får information från Universitetsbiblioteket, Studenthälsan, Linnéstudenterna (studentkåren), studievägledare, karriärvägledare och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Efter informationen har du möjlighet att delta i en rundtur på universitetsområdet. Du är välkommen att ta med en anhörig, kompis eller annan person till träffen.

Samling klockan 12.30 vid infocenter i hus Radix i Kalmar, lokal under dagen: RA111.

Anmälan görs via mail senast den 23 augusti till funksam@lnu.se. Ange ditt namn, kurs- eller program som du ska läsa, vilken ort du/ni kommer att delta på (Växjö eller Kalmar), antal personer som kommer samt eventuella matpreferenser eller allergier. Meddela också eventuellt behov av tillgängliga medel, så som ledsagare, hörslinga eller teckenspråkstolk.

Program:

12.30–12.40 Inledning av Marie Brorsson, avdelningschef för Studerandeavdelningen (i Växjö håller samordnarna i inledningen)

12.40–13.20 Samordnarna berättar om det särskilda pedagogiska stödet

13.20–13.40 Studievägledare och karriärvägledare ger en introduktion till akademiska studier och karriärvägledningens verksamhet

13.40–13.50 Paus

13.50–14.10 Studieverkstaden berättar om sin verksamhet och språkstödsprogrammen

14.10–14.30 Personal från Universitetsbiblioteket berättar om talboksstöd och informationssökning 

14.30–15.00 Vi bjuder på fika

15.00–15.10 Linnéstudenterna berättar om sin verksamhet

15.10–15.40 Studenthälsan berättar om sin verksamhet

15.40–16.30 Möjlighet att ställa frågor till samordnarna och rundvandring på universitetsområdet